Zainteresowanych Klientów jesteśmy w stanie zaopatrzyć w kruszywa o bardzo różnorodnych, dopasowanych do potrzeb parametrach (frakcjach) i pochodzeniu geologicznym. Ich rodzaj doradzamy w zależności od przeznaczenia i wymogów przewidzianych w planach inwestycyjnych.

Dążąc do minimalizowania kosztów Klienta staramy się organizować dostawy z terenów zlokalizowanych najbliżej miejsca budowy.