Poza najbardziej typowymi barwami kostki (tj. szarą i szaro-rudą), na potrzeby naszych Klientów dostarczamy kostki o wielu różnych nietypowych kolorach i odcienach . Zwykle związane to jest z koniecznością urozmaicenia wyglądu brukowanej powierzchni lub zaakcentowania niektórych jej fragmentów, a czasem sformowania zaplanowanych wzorów. Tak więc, kostka np. w kolorze czarnym może być układana na większej powierzchni, lecz częściej sprowadzana jest do uzupełnienia powierzchni wypełnionej w większości kostką szarą.

Zróżnicowane także są rodzaje i geologiczne pochodzenie kamienia, z którego pozyskiwane są kostki kolorowe (np. granit zielony, bazalt, sjenit), co widać na przykładowych zdjęciach.